நிறுவனத்தின் தகுதி

நிறுவனத்தின் தகுதி

ஐ.எஸ்.ஓ.

jiankang-yingwen
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

காப்புரிமை சான்றிதழ்

11
1-2
Cetificate-of-patent

மரியாதை சான்றிதழ்

zhengshu_15
zhengshu_17
1
zhengshu_16

தயாரிப்பு சான்றிதழ் மற்றும் அறிக்கை

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
zhengshu_10
33
zhengshu_02
zhengshu_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12